Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Обсъжда се бюджет 2015г. във фаталния петък, 13-ти
Posted by SB on 2015/2/10 17:24:37 (1487 reads )

- Обсъжда се бюджет 2015г. във фаталния петък, 13-ти

В петък, 13-ти февруари 2015г. от 14.00 ч. ще се проведе заседание на Общински съвет Павел баня, на което ще се обсъди информация за касовото изпълнение на бюджета за 2014 г. и Бюджет 2015г., внесени от кмета на общината. 
Дали ще бъде приет Бюджет 2015г., предстои да разберем в петък.