Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Започна събирането на данъците за 2015 година
Posted by SB on 2015/2/3 13:34:03 (1475 reads )

- Започна събирането на данъците за 2015 година

На 02.02.2015 г. стартира събирането на данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък МПС за 2015 година.
На предплатилите пълния размер на задълженията си в срок до 30.04.2015г. се прави 5% отстъпка.