Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Проведе се първото заседание на ОбС за 2015 г.
Posted by SB on 2015/1/29 17:26:32 (1595 reads )

- Проведе се първото заседание на ОбС за 2015 г.

Днес, 29.01.2015г. се проведе първото за годината заседание на Общински съвет Павел баня.
То се отличаваше с големия интерес от страна на медии, граждани и служители от бюджетните дейности в общината.
Основната причина за този интерес беше дали ще се приеме предложението на кмета на общината за облекчени пътувания на ученици, пенсионери и служители. В проекта за дневен ред не са включени предложенията на кмета, които са от 23.12.2014г. в ОбС, затова г-н Радевски предложи същите да бъдат включени като точка първа в дневния ред. Въпреки решението на Председателския съвет и на постоянните комисии тези въпроси да не се обсъждат преди бюджета, присъстващи 14 общинските съветници изненадващо решиха да ги включат в дневния ред и дори ги приеха почти единодушно. Присъстващите двама съветници от групата на ДПС се въздържаха при гласуването за възстановяването на транспортни разходи на служителите, а при гласуването за 50-процентното намаление на транспортните разходи за ученици и пенсионери, те вече бяха напуснали заседанието.
Заседанието продължи с приемането на Отчет за управлението и разпореждането с общинска собственост за 2014г.и Програма за 2015г.; Програма за ремонт на общинските пътища, Програма за туризма, План за младежта за 2015г. Бяха взети решения и за финансово подпомагане на студентите през 2015г.
Председателят на Общинския съвет Христина Петрова прочете питане от граждани, касаещо намалените пътувания на ученици и пенсионери и пълномощията на Иса Бесоолу като общински съветник.
Председателят на Общинския съвет прочете отговор на питането от името на Иса Бесоолу.