Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Община Павел баня събира разделно с Екобулпак
Posted by SB on 2015/1/28 14:17:54 (1717 reads )

- Община Павел баня събира разделно с Екобулпак

В края на 2014г. Екобулпак АД, в сътрудничество с община Павел баня, въведе система за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки. Проектът ще допринесе за устойчивото развитие и опазването на околната среда в района.
Според сключения с общината договор, Екобулпак АД разполага и обслужва два типа контейнери: жълти за събиране на опаковки от хартия, пластмаса и метал и зелени - за стъклени опаковки. Моделът за разделно събиране включва добавяне само на два контейнера към наличните за битови отпадъци. Това значително улеснява гражданите при разделянето на отпадъците. Контейнерите се обслужват с различна техника, поради това е изключено събраните разделно отпадъци да се смесват.
Екобулпак АД осигурява събирането и транспортирането на отпадъците, след което материалите се сортират на специализирана сепарираща инсталация и се предават за рециклиране.
На територията на община Павел баня са разположени по 58 броя жълти и зелени контейнери за разделно събиране, като са обхванати селата Горно Сахране и Габарево. Контейнерите се обслужват по предварително утвърден график.
Екобулпак АД организира информационно-образователна кампания за населението с цел разясняване на ползите от разделното събиране и рециклирането на отпадъци.
---
За Екобулпак АД:
Екобулпак АД е национална организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки. През 2013г. дружеството рециклира над 65 хиляди тона опаковки от хартия, пластмаса, метал, дърво и стъкло. Екобулпак АД е изградило със собствени инвестиции шест инсталации за сортиране на отпадъци - в Габрово, Пазарджик, кв. Требич (София), кв. Филиповци (София), Ямбол и Търговище.
За повече информация:
Петя Радева, тел.: 02/434 16 16
e-mail: pradeva@ecobulpack.com