Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Внесен е бюджет 2015г. в ОбС
Posted by SB on 2015/1/27 15:38:55 (1396 reads )

- Внесен е бюджет 2015г. в ОбС

След като бяха събрани предложения от всички дейности, отдели в Общинската администрация, кметовете на населените места и граждани, и след задълбочен анализ беше изготвен проекта за бюджет на община Павел баня за 2015 година. Същият беше подложен на обществено обсъждане. 
Днес, 27.01.2015г. бюджета за 2015 година е внесен в Общинския съвет за приемане. Можете да видите материала ТУК!