Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Полицейският участък отчете своята дейност за 2014 година
Posted by SB on 2015/1/23 12:11:36 (2010 reads )

- Полицейският участък отчете своята дейност за 2014 година

На 22 януари 2015г. служителите от Участък „Полиция” – Павел баня се събра, за да направят анализ на дейността си през изминалата 2014 година, където присъстваха: Станимир Радевски – кмет на община Павел баня, Йордана Енева – зам.кмет, Красимира Кънчева – секретар, Стойчо Крачолов – началник на РУ „Полиция” гр.Казанлък, Павлин Коцев – н-к сектор „Охранителна полиция” и Радка Иванова – зам.директор на ДЛС „Мазалат”.
Беше отчетено, че Участък „Полиция” Павел баня е с най-добри резултати за територията на област Стара Загора. От регистрираните 213 бр. престъпления, 111 са с установен извършител и 42 бр. са прекратени, а с неизвестен извършител са 60. Това показва близо 65% разкриваемост. Броя на кражбите е 74, което означава че в сравнение с 2013г. са се увеличили с 12, но разкритите кражби за 2013г. са 19, а за 2014г. – 33. Значителен напредък се отчита в разкритите кражби на дървесина – от 113 нарушения за 84 са съставени актове за нарушение, а 29 са с неустановен извършител. От нарушителите са иззети: 134,8 пространствени м.куб. дървесина, 4 бр. МПС, 8 бр. коне, 8 бр. каруци, 5 бр. моторни триони и 5 бр. кошуми. Тези резултати се обуславят на мотивираните и опитни служители на участъка.
От страна на началника на Участък „Полиция” Павел баня г-н Дамянов и началника на РУП Казанлък – г-н Крачолов беше изказана благодарност към кмета на община Павел баня – Станимир Радевски, към неговия екип и към ОбС за съдействието и помощта, които оказват на полицията при осъществяване на дейността им. Беше отбелязано и доброто взаимодействие с ДЛС „Мазалат”.
Кметът на общината Станимир Радевски изказа своето задоволство от постигнатите отлични резултати и отбеляза, че е наложително взаимодействието между полицията и кметовете. „Участъка в Павел баня от край време е с добри резултати на територията на област Стара Загора. По отношение на логистиката сме обезпечили участъка. Криза има, но ние с цената на всичко ще помагаме. Това е наложително, защото негативите рефлектират и върху нас. Пожелавам ви ползотворна работа, живот и здраве на вас и на вашите семейства. Бъдете винаги така отзивчиви. Надявам се на още по-добри резултати. Желая ви успех.”
Зам.директорът на ДЛС „Мазалат”  Радка Иванова също изказа голямата си благодарност на служителите на полицейския участък за постигнатите отлични резултати при разкриването на кражбите от горския фонд.