Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Връчен е одитния доклад за Бюджет 2013 на общината
Posted by SB on 2015/1/20 8:27:26 (1571 reads )

- Връчен е одитния доклад за Бюджет 2013 на общината

Връчен е одитния доклад за резултатите от извършен финансов одит на ГФО на Община Павел баня за 2013 и одитното становище към него.

Доклада можете да видите ТУК