Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Процедури по ЗОП : ОП-14-1 Доставка на хранителни продукти за 2015г.
Posted by SB on 2014/12/23 7:56:11 (2767 reads )

ОП-14-1 Доставка на хранителни продукти за 2015г.

Решение

Обявление

Приложение

Протокол 1 на комисията по чл.68, ал.7 от ЗОП, публикуван на 27.01.2015г. 14:11

Отваряне на ценови оферти, публикуван на 05.02.2015г. 08:27

Протокол  на комисията, публикуван на 17.02.2015г. 11:42

Решение за избор на изпълнител,публикувано на 17.02.2015г. 11:42

Протокол за връщане на гаранции, публикуван на 04.03.2015г. 13:02

Информация за изплатени гаранции, публикуван на 09.03.2015г. 11:57

Договор по позиция 1, публикуван на 27.04.2015г. 16:57

Договор по позиция 2, публикуван на 27.04.2015г. 16:57

Договор по позиция 3, публикуван на 28.04.2015г. 14:12

Договор по позиция 3, публикуван на 28.04.2015г. 14:12

Договор по позиция 4, публикуван на 28.04.2015г. 14:12

Договор по позиция 5, публикуван на 28.04.2015г. 14:12

Информация за сключени договори, публикуван на 29.04.2015г. 17:12

Информация за върнати гаранции, публикуван на 29.04.2015г. 17:12

Информация за извършени плащания, публикуван на 05.06.2015г. 13:27

Анекс към Договор по позиция 3, публикуван на 12.06.2015г. 13:50

Информация за извършени плащания, публикуван на 22.06.2015г. 08:00

Информация за извършени плащания, публикуван на 22.06.2015г. 08:04

Информация за извършени плащания, публикуван на 23.06.2015г. 09:51

Информация за извършени плащания, публикуван на 26.06.2015г. 13:59

Информация за извършени плащания, публикуван на 01.07.2015г. 08:29

Информация за извършени плащания, публикуван на 02.07.2015г. 10:33

Информация за извършени плащания, публикуван на 20.07.2015г. 09:55

Информация за извършени плащания, публикуван на 20.07.2015г. 10:13

Информация за извършени плащания, публикуван на 02.07.2015г. 10:33

Информация за извършени плащания, публикуван на 20.07.2015г. 09:55

Информация за извършени плащания, публикуван на 24.07.2015г. 15:19Информация за извършени плащания, публикуван на 04.08.2015г. 15:30

Информация за извършени плащания, публикуван на 05.08.2015г. 19:30

Информация за извършени плащания, публикуван на 13.08.2015г. 10:30

Информация за извършени плащания, публикуван на 13.08.2015г. 10:40

Информация за извършени плащания, публикуван на 18.08.2015г. 14:15

Информация за извършени плащания, публикуван на 03.09.2015г. 17:15

Информация за извършени плащания, публикуван на 03.09.2015г. 17:16

Информация за извършени плащания, публикуван на 14.09.2015г. 09:05

Информация за извършени плащания, публикуван на 18.09.2015г. 08:05

Информация за извършени плащания, публикуван на 30.09.2015г. 08:53

Информация за извършени плащания, публикуван на 08.10.2015г. 16:14

Информация за извършени плащания, публикуван на 21.10.2015г. 08:14

Информация за извършени плащания, публикуван на 21.10.2015г. 15:40

Информация за извършени плащания, публикуван на 21.10.2015г. 16:27

Информация за извършени плащания, публикуван на 22.10.2015г. 13:33

Информация за извършени плащания, публикуван на 05.11.2015г. 09:02

Информация за извършени плащания, публикуван на 05.11.2015г. 09:03

Информация за извършени плащания, публикуван на 17.11.2015г. 12:03

Информация за извършени плащания, публикуван на 26.11.2015г. 08:35

Информация за извършени плащания, публикуван на 26.11.2015г. 14:53

Информация за извършени плащания, публикуван на 01.12.2015г. 17:37

Информация за извършени плащания, публикуван на 01.12.2015г. 17:38

Информация за извършени плащания, публикуван на 08.12.2015г. 18:38

Информация за извършени плащания, публикуван на 17.12.2015г. 09:29

Информация за извършени плащания, публикуван на 17.12.2015г. 09:30

Информация за извършени плащания, публикуван на 29.12.2015г. 10:50

Информация за извършени плащания, публикуван на 05.01.2016г. 16:05

Информация за извършени плащания, публикуван на 14.01.2016г. 17:30

Информация за извършени плащания, публикуван на 18.01.2016г. 15:20

Информация за извършени плащания, публикуван на 25.01.2016г. 08:20

Информация за извършени плащания, публикуван на 02.02.2016г. 13:35

Информация за извършени плащания, публикуван на 04.02.2016г. 12:05

Информация за извършени плащания, публикуван на 18.02.2016г. 14:05

Информация за извършени плащания, публикуван на 19.02.2016г. 16:25

Информация за извършени плащания, публикуван на 19.02.2016г. 16:26

Информация за извършени плащания, публикуван на 07.03.2016г. 12:44

Информация за извършени плащания, публикуван на 09.03.2016г. 10:54

Информация за извършени плащания, публикуван на 15.03.2016г. 12:54

Информация за извършени плащания, публикуван на 21.03.2016г. 13:54

Информация за извършени плащания, публикуван на 07.04.2016г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 27.04.2016г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 27.04.2016г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 28.04.2016г.

Информация за изпълнен договор, публикуван на 04.05.2016г.

Информация АОП за изпълнен договор, публикуван на 04.05.2016г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 10.05.2016г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 10.05.2016г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 11.05.2016г.

Информация АОП за изпълнен договор, публикуван на 15.05.2016г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 25.05.2016г.

Информация АОП за изпълнен договор, публикуван на 15.05.2016г.

Информация за извършени плащания, публикувана на 03.06.2016г.

Информация АОП за изпълнен договор, публикуван на 03.06.2016г.

Информация АОП за изпълнен договор, публикуван на 14.06.2016г.

Информация за възстановени гаранции, публикувано на 16.06.2016г

Възстановена гаранция изпълнение, публикувано на 08.08.2016г.