Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив Обяви : - Опис на разпределените масиви за ползване
Posted by SB on 2014/12/8 11:15:19 (791 reads )

- Опис на разпределените масиви за ползване

Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти