Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Кръгла маса за развитието на професионалното образование
Posted by SB on 2014/12/4 11:20:50 (1700 reads )

- Кръгла маса за развитието на професионалното образование

Кръгла маса на тема:„Професионалното образование, балнеолечението и туризмът в Община Павел баня: опит, проблеми, перспективи“ събра на 3 декември в Павел баня представители на БАН, Регионалните ръководства на Дирекция БТ,РИО, Синдикатът на българските учители. В работата на форума участваха директори на балнеоложки комплекси, директори на училища, общински съветници.
Бяха обсъдени въпросите - Има ли Община Павел баня необходимите ресурси за европейски балнеологичен център за лечение на опорно двигателната система на човека и направена оценка на състоянието и възможностите за използване на природните ресурси и на човешкия капитал на Община Павел баня за утвърждаването й като европейски балнеологичен център.
Предложено беше да се изготви проект на документ за развитие на Павел баня като комплексен център за балнеолечение, да се усъвършенства и модернизира професионалното образование в общината с нови специалности на училищата, да се проведат последващи срещи за решаване на конкретни проблеми, които бяха споделени на срещата.