Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Децата заявиха гласно своите права
Posted by SB on 2014/11/24 9:13:59 (1629 reads )

- Децата заявиха гласно своите права

  В община Павел баня деца от средните училища в града заявиха гласно своите права по повод  25 - годишнина от приемането на Конвенцията за правата на детето на ООН. Събитието беше под надслов "Моите права са моите отговорности" , като децата бяха запознати с текстът на Конвенцията, проведе се дискусия и анкета сред децата, за правата които ценят най- много и тези, които смятат, че са им нарушени. Организиране на честването е  с цел популяризиране текста на документа и като част от работата на община Павел баня в мрежата "Община - приятел на детето".