Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - До 12 декември ще изградят 3 спортни площадки
Posted by SB on 2014/11/10 12:50:02 (1597 reads )

- До 12 декември ще изградят 3 спортни площадки

Започна изпълнението на СМР по финансирано от Министерството на младежта и спорта по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите" израждане на три многофункционални спортни площадки в селата Скобелево, Габарево и Александрово. Площадките ще бъдат изградени в училищните дворове и изпълнителите са поели ангажимент те да бъдат готови до средата на м. декември. От общинския бюджет ще бъде финансирано изграждането на спортна площадка и в парка на град Павел баня. Средствата са от доброто изпълнение на приходите от туристически данък.<o:p></o:p>