Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив Обяви : - Подготовка за зимния период
Posted by SB on 2014/10/30 18:11:39 (1281 reads )

- Подготовка за зимния период

 

Кметът на община Павел баня Станимир Радевски със Заповед №780/27.10.2014г. определи отговорностите по отношение на гражданите и служебните лица за действия за намаляване на последствията за населението при усложнени зимни бедствени условия.

ПРИЛОЖЕНИЕ : Заповед №780