Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Обществени поръчки на СУ : Публична покана - Доставка на гориво
Posted by SB on 2014/10/30 15:05:37 (1925 reads )

Публична покана - Доставка на гориво

Публична покана

Приложение

Протокол доставка горива

Договор доставка на горива

Информация за извършени плащания, публикуван на 29.07.2015г. 12:19