Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Ще бъде завършена ул. Петко Колев
Posted by SB on 2014/10/30 14:52:38 (1494 reads )

- Ще бъде завършена ул. Петко Колев

С подписването на протокол за откриване на строителство стартира изпълнението на обект Рехабилитация и реконструкция на улица в гр.Павел баня, свързваща ул.П.Колев и ул.Освобождение. Проектът се финансира и осъществява от Министерството на инвестиционното планиране по програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. С асфалтирането на тази отсечка се завършва подхода към курортната зона на града и ще облекчи движението в централната му част.