Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Гигантски печурки бяха намерени в местността "Гердеме"
Posted by SB on 2014/10/17 14:24:03 (1876 reads )

- Гигантски печурки бяха намерени в местността "Гердеме"

.
Гигантски печурки бяха намерени в местността „Гердеме” край гр.Павел баня от Димитър Крумов. Печурките са с диаметър 40 см.