Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив Обяви : - Изготвени са предварителните регистри на земеделски имоти
Posted by SB on 2014/8/7 13:35:13 (1012 reads )

- Изготвени са предварителните регистри на земеделски имоти