Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Първа копка на Регионален център за отпадъците
Posted by SB on 2014/7/31 11:33:41 (1706 reads )

- Първа копка на Регионален център за отпадъците

 
Кметът на Община Павел баня г-н Станимир Радевски присъства на първата копка за изграждането на Регионален център за управление на отпадъците - Стара Загора, който се реализира по договор за 52 милиона лева и се осъществява по проект на ОП „Околна среда". Бенефициент е община Стара Загора, а партньори са 12 общини от областта, в това число и Община Павел баня.
 Изграждането на Регионалния център за управление на отпадъците е Обект №1 от мащабния проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора" . Той се осъществява по договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г." Общата стойност на проекта е 52 017 747,21 лв., от които от европейско съфинансиране: 42 004 330,87 лв., национално съфинансиране: 7 412 528,98 лв. и собствено съфинансиране: 2 600 887,36 лв. Стойността на договора за изграждането на Регионален център за управление на отпадъците е 32,5 млн.лв. с ДДС и включва като подобекти Регионално депо за неопасни отпадъци, Общински център за рециклиране и Инсталация за сепариране и закрито компостиране.