Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Интензивно строително лято тече в Павел баня
Posted by SB on 2014/7/17 17:02:29 (1709 reads )

- Интензивно строително лято тече в Павел баня

В разгара на летния сезон на територията на Община Павел баня тече интензивно строителство. То е свързано с изпълнението на приетата на сесия на Общински съвет и предложена от кмета на Община Павел баня г-н Станимир Радевски строителна програма за региона.
В нея са включени извършването на ремонтни дейности на училища, детски градини, както и други общински сгради, асфалтиране и ремонт на улици и пр. Към настоящия момент вече е приключило санирането на сградата на училището в село Скобелево, а такова се извършва в още три населени места на територията на Общината – Павел баня, Горно Сахране и Габарево. Текущи ремонти през летните месеци се извършват и във всички детски градини.
В село Габарево предстои да бъде открита отремонтираната здравна служба, както и да се извърши ремонт на домашния социален патронаж. Тук ще бъде изградена и детска спортна площадка в двора на детската градина, която е по проект на ПУДОOС. Спортни площадки ще бъдат изградени и в селата Александрово, Скобелево и Габарево. Средствата за тях са осигурени от одобрени от Министерството на спорта проекти. В Скобелево в момента тече ремонт на изгребни ями.
Според одобрената строителна програма на Община Павел баня в село Турия предстои да се извърши ремонт на работилницата за кукерски маски.
В общинския град към настоящия момент тече асфалтиране на няколко улици, такова се извършва и в село Виден, както и на центъра в село Тъжа.
От Общинска администрация Павел баня уточниха, че предстои да се реализира обществена поръчка за проект за асфалтиране на път 1-6 в село Александрово. Същото е предвидено да се случи и в село Манолово.
На територията на цялата община ще бъде извършен ремонт на четвъртокласната пътна мрежа, която включва селата Осетеново, Търничени, Габарево, Горно Сахране, Долно Сахране.
Подготвя се изработване на общия устройствен план, уточниха още специалистите и допълниха, че е в заключителен етап реализирането на проекта за изграждане на улично осветление на територията на Община Павел баня.