Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

--Т : Почистване на замърсени територии и нерегламентирани сметища
Posted by SB on 2014/7/2 15:53:12 (2315 reads )

Почистване на замърсени територии и нерегламентирани сметища

Публична покана

Приложение

Проекто-договор