Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - В Общината очакват решения на междуведомствената комисия
Posted by SB on 2014/7/1 8:30:30 (1625 reads )

- В Общината очакват решения на междуведомствената комисия

Най-големи са пораженията, нанесени от пороите на инфраструктурата в село Александрово. Това установи след оглед комисия, назначена със заповед на кмета на Община Павел баня г-н Станимир Радевски. Екипът от специалисти направи оглед на нарушенията и оцени щетите, нанесени от наводненията в селата от Община Павел баня. В село Александрово в следствие на пороите са разрушени улиците „Братан”, „Мир” и „Средна гора”, а средствата, необходими за възстановяването им се определят на над 300 000 лева. Поражения, но не само на инфраструктурата има в село Турия, където приливна вълна на река „Турийска” заля на 15 юни 2014 година над 60 къщи. В следствие на това са разрушени няколко огради на частни дворове, къща и две летни пристройки. Щетите тук се оценяват общо на над 150 хиляди лева, уточниха представителите на комисията. Те са извършили оглед в село Осетеново, където проливните дъждове също нанесоха доста поражения. В селото е разрушена една ограда на частна къща, както и две улици „Иван Вазов” и „Еделвайс”, чиито щети се оценяват на над 40 хиляди лева. В момента се очаква решението на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, която да осигури необходимите средства за премахване на последиците от наводненията на територията на Община Павел баня.