Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

--Т : Ремонт четвъртокласна... - Разяснения по документациятя 3
Posted by SB on 2014/6/23 19:41:28 (1934 reads )

Ремонт четвъртокласна... - Разяснения по документациятя 3

Ремонт четвъртокласна пътна мрежа, финансиран по ПРСР - Разяснения по документацията 3