Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

--Т : Ремонт четвъртокласна...-Разяснения по документацията 2
Posted by SB on 2014/6/19 19:20:38 (2146 reads )

Ремонт четвъртокласна...-Разяснения по документацията 2

Ремонт четвъртокласна пътна мрежа, финансиран по ПРСР - Разяснения по ддокументацията 2