Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

--Т : Ремонт четвъртокласна...-Разяснения по документацията 1
Posted by SB on 2014/6/16 18:40:14 (2445 reads )

Ремонт четвъртокласна...-Разяснения по документацията 1


Ремонт четвъртокласна пътна мрежа, финансиран по ПРСР  - Разяснения по ддокументацията 1