Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

--Т : Ремонт четвъртокласна...-Разяснения по документацията 1
Posted by SB on 2014/6/16 17:40:14 (2534 reads )

Ремонт четвъртокласна...-Разяснения по документацията 1


Ремонт четвъртокласна пътна мрежа, финансиран по ПРСР  - Разяснения по ддокументацията 1