Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Одобрени са два нови проекта на Община Павел баня
Posted by SB on 2014/6/3 17:53:16 (1550 reads )

- Одобрени са два нови проекта на Община Павел баня

Oбщина Павел баня е с два одобрени проекта по Процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост. Финансирането е осигурено от държавния бюджет, по линия на Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите". Това са проектите „Рехабилитация и реконструкция на улица с от137-от136-от135-от134-от133-от132А – І етап в гр. Павел баня, община Павел баня, област Стара Загора” (ул. «Петко Колев») и „Реконструкция и рехабилитация на ул. «Хан Крум» и ул. «Васил Левски» в с. Манолово, община Павел баня, област Стара Загора”.