Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Информационна кампания за дейността на Евро-парламента
Posted by SB on 2014/5/20 18:16:38 (1588 reads )

- Информационна кампания за дейността на Евро-парламента

 Представители на Агенцията за регионално икономическо развитие – Стара Загора посетиха на 20 май 2014 година град Павел баня. Основната цел на визитата е специалистите от агенцията да предоставят на жителите и гостите на града информационни материали за работата на Европейския парламент и ролята му в ежедневието на гражданите.
Тази инициатива е част от проект, който се реализира от АРИР – Стара Загора от началото на настоящата година и е одобрен от Главна Дирекция Комуникации на Европейския парламент. Част от дейностите му предвиждат провеждането на информационни кампании във всички общински центрове в Област Стара Загора, част от които е информационното събитие в Павел баня.