Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - 170 години светско образование в Габарево
Posted by SB on 2014/5/13 19:06:47 (1601 reads )

- 170 години светско образование в Габарево

 

На 10.04.2014 година Основно училище „Никола Йонков Вапцаров”, чества 170 години светско образование в село Габарево.