Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Финансиране на нови проекти получи Община Павел баня
Posted by SB on 2014/5/13 19:58:39 (1458 reads )

- Финансиране на нови проекти получи Община Павел баня

Община Павел баня ще получи финансиране за изграждането на детска площадка в село Скобелево. Средствата, които са на стойност 9 500 лева ще бъдат осигурени по проект за националната кампания „За чиста околна среда” – „Обичам природата и аз участвам” на Предприятието за дейности по опазване на околната среда. Проектът предвижда също така да бъде извършено почистване на замърсени територии, както и озеленяване.
През 2014 година са подадени общо 1 368 проекта от общини и кметства, от които финансирани ще бъдат едва 206 от тях.
В списъкът на одобрените проекти са също така и тези на ОУ „Св. Паисий Хилендарски” село Търничени, ЦДГ „Ален мак” село Търничени, както и проектът „Водени сме от мечта една…здрави да растем, да се учим, да се смеем сред чистота и зеленина” на ОУ „Христо Ботев”, село Александрово.