Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

--Т : Отчет за изпълнение на план графика на общ. поръчки за 2013г
Posted by SB on 2014/4/16 9:34:44 (2126 reads )

Отчет за изпълнение на план графика на общ. поръчки за 2013г

Отчет за изпълнение на план графика на обществените поръчки за 2013г.