Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Изграждат нови спортни площадки
Posted by SB on 2014/4/16 9:40:07 (1549 reads )

- Изграждат нови спортни площадки

Нови спортни площадки ще бъдат изградени в три села, намиращи се на територията на Община Павел баня. Това става възможно след взето решение на Общински съвет град Павел баня. На свое заседание, провело се на 05 март 2014 година, общинските съветници дадоха своето съгласие за „Учредяване на право на строеж на Министерството на младежта и спорта за изграждане на многофункционални спортни площадки в населени места на община Павел баня”. Паралелно с това те дават съгласиено си и за получаване на дарение от Община Павел баня на изградените и въведени вече в експлоатация спортни съоръжения, които ще се намират в селата Александрово, Габарево, Осетеново и Скобелево.