Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Обсъждат се мерки за предотвратяване на незаконната сеч
Posted by SB on 2014/4/7 19:30:19 (1529 reads )

- Обсъждат се мерки за предотвратяване на незаконната сеч

Представител на Община Павел баня ще се включи в организираната от Областна администрация Стара Загора работна среща, която ще се състои на 9 април 2014 година от 11.00 часа в сградата на Областната администрация. Поводът за свикването й е зачестилата незаконна сеч на горския фонд на територията на областта, което предполага приемането на редица спешни мерки за предотвратяването й. За целта на предстоящата среща, на която са поканени да присъстват представители от всички общини на територията на Област Стара Загора, ще бъдат обсъдени мерки за опазване на наличния горски фонд.