Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - В Павел баня стартира "Работилница за родители"
Posted by SB on 2014/4/1 9:29:30 (1461 reads )

- В Павел баня стартира "Работилница за родители"

На 4-ти април 2014 година от 16.30 часа в залата при читалище „Напред” град Павел баня ще стартира първата от поредицата срещи, организирани по програма „Работилница за родители”. Това е един съвместен проект, който се реализира от Община Павел баня и УНИЦЕФ. Програмата има за цел да предостави на родителите на деца от 0 до 4 годишна възраст знания, умения и нагласи, които да укрепят техния капацитет да се справят с изискванията на средата и да отговорят на нуждите на детето в интелектуално, социално, емоционално и физическо отношение. Тя не дава готови предписания и модели за добро родителство, а очертава най-важните характеристики на родителското поведение и отношения, които подкрепят благополучието на детето и стимулира родителите да търсят сами решения.