Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Община Павел баня набира родители за участие в работилници
Posted by SB on 2014/3/17 15:49:36 (1595 reads )

- Община Павел баня набира родители за участие в работилници

      Община Павел баня, заедно с одобрените водещи по Програма „Работилница за родители – да пораснем заедно” започват набирането на желаещи да се включат в тях. Този проект е една съвместна инициатива на общината с УНИЦЕФ. Срещите на специалистите с родителите на деца от 0 до 4 години ще се провеждат веднъж седмично в залата при читалище „Напред” град Павел баня в удобно за участниците време в продължение на не повече от три месеца. По време на сесиите, които е предвидено да бъдат 12 на брой, всяка с продължителност от 2 часа, ще бъдат разглеждани различни казуси и проблеми, произтичащи от отглеждането и възпитанието на детето. Водещите специалисти, които преминаха през курс на обучение за водене на групи, ще предоставят възможност на родителите сами за себе си да достигнат до отговорите на въпросите, които лично тях ги вълнуват. Те няма да им дават заучени фрази и отговори, тъй като възпитанието на всяко дете е строго индивидуално и всяко дете като отделна личност има различни нужди и потребности, които неговите родители трябва да му осигурят. По време на семинарите родителите ще разглеждат следните теми:
-              съвременните виждания и теории, които определя ранното детство като изключително важен период в живота на човека;
-              основните елементи на родителството в най-добрия интерес на детето
-              потребностите на децата през различните етапи от ранното детство и особеностите на тяхното развитие, както и с начините за откликване на детските потребности и осигуряване на оптимални условия за развитие;
-              ефективното слушане и неговата важност за установяване на качествени отношения с детето;
-              ефективна комуникация с малкото дете;
-              как детето трупа знания и опит за света и ролята на родителя;
-              важността на играта и ранното четене за развитието на детето и начините за подкрепа на детските дейности;
-              поставянето на граници на детето и ефективни подходи за изразяване на позволение и очаквания към децата;
-              поставяне на правила и избягване на нежеланото поведение у детето без наказания и използване на сила;
-              родителските отговорности.
След приключването на проекта, което се предвижда да се случи не по-късно от края на месец юни, при интерес и необходимост от страна на родителите, срещите ще продължат.