Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Конкурс определя водещите на работилници за родители
Posted by SB on 2014/3/5 13:04:41 (1570 reads )

- Конкурс определя водещите на работилници за родители

Днес – 4 март 2014 година се проведе интервю с кандидатите, подали документи за водещи по програмата „Работилница за родители – да пораснем заедно”. Резултатите от конкурса ще станат ясни до края на седмицата, увериха от УНИЦЕФ.
Тази проява е съвместна инициатива на УНИЦЕФ и Община Павел баня и предвижда провеждането на 12 срещи на родители на деца от 0 до 4 години с водещи специалисти. Основната цел на проекта е да се осъзнае ролята на родителя и семейната среда, които оказват решаваща роля за разгръщането на потенциала на детето и изграждането му като личност. Програмата има за цел също така да предостави на участниците в срещите знания, умения и нагласи, които да укрепят техния капацитет и увереност, за да се справят с изискванията на средата и да отговорят на нуждите на детето.