Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Нова интернет-услуга предлага Община Павел баня
Posted by SB on 2014/2/12 13:14:01 (1840 reads )

- Нова интернет-услуга предлага Община Павел баня

 
За подобряване на административното обслужване в Община Павел баня от 10.02.2014 г. се предоставят електронни услуги по ГРАО и деловодна справка, които са налични през интернет страницата на общината . и са за:
  1. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат.
  2. Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак – дубликат.
  3. Издаване на удостоверение за семейно положение.
  4. Издаване на удостоверение за родствени връзки.
Допълнително улеснение за гражданите и фирмите е възможността за онлайн справка за състоянието на подаденото заявление, която се генерира от софтуерната система .
Заявленията могат да бъдат подавани по електронен път с електронен подпис, ЕГН или в кметствата на територията на Община Павел баня. Плащането на услугите може да се извършва по банков път, на място при получаване на готовия документ или в кметствата. Готовите документи могат да бъдат получавани на място в Деловодството на Община Павел баня, по пощата или в кметствата. За допълнителна информация :
Община Павел баня
Отдел „Административно обслужване, ГРАО и ТО”
тел. 04361 22 63