Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Община Павел баня спечели проект на УНИЦЕФ
Posted by SB on 2014/2/7 14:25:19 (1718 reads )

- Община Павел баня спечели проект на УНИЦЕФ

 
Община Павел баня кандидатства и спечели проект по Програма „Работилница за родители – да пораснем заедно” на УНИЦЕФ България.
Инициативата е насочена към родители на малки деца от региона на възраст от 0 до 4 години. В основата й са поставени съвременните разбирания за развитието на детето и неговото възпитание, при което се цели още в ранна възраст да се развие потенциала на личността. Основополагащо в проекта е разбирането, че родителството и възпитанието трябва да бъде в интерес на детето, т.е да се насърчават преди всичко положителните отношения между възрастни и деца, които да допринасят за развитието както на детето, така и на родителя. Съвместния проект на Община Павел баня, УНИЦЕФ и читалище „Напред” има за цел да предостави на родителите знания, умения и нагласи, които да укрепят техния капацитет да се справят с изискванията на средата и да отговорят на нуждите на детето във всяко едно отношение. По време на проекта ще се проведат 12 семинара с обща продължителност от 24 часа, които ще се водят от специално подготвен екип от психолози, социални работници или педагози, с активното участие на родителите. По време на семинарите родителите ще могат да обменят добри практики с други родители, опит и мисли, както и да научават повече за особеностите на развитието и потребностите на детето си. За целта ръководителите на групите ще подготвят кратки лекции, образователни филмчета и презентации, както и подходящи дискусии за работа в малки групи.
В момента Община Павел баня провежда конкурсна процедура за избор на екип от двама специалисти за водене на работилниците. Условията на които те трябва да отговарят, както и основните им задължения може да откриете тук: