Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Организират се срещи на животновъдите
Posted by SB on 2014/1/21 9:16:44 (1713 reads )

- Организират се срещи на животновъдите

 
От 20 до 31 януари 2014 година ще се проведат общите събрания на животновъдите в Община Павел баня. Според предварително изготвен от кметовете на населените места от общината график ще бъде определена датата и мястото на провеждането на всяка една от тях.
На предстоящите събирания, на които ще присъстват и специалисти от общинска администрация Павел баня ще бъдат разпределени общинските мери и пасища.
Според предварително издадени от Министерството на земеделието и храните указания, от държавните площи ще могат да се възползват земеделски стопани, които отглеждат пасищни животни. С наетите от тях площи те ще могат да кандидатстват за отпускане на европейски субсидии за единица площ. В Община Павел баня има регистрирани около 90 животновъди, всеки един от които в зависимост от бройката на отглежданите от него животни ще може да наеме държавна земя.