Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Голямо перо от Общинския бюджет е отделено за отпадъците
Posted by SB on 2014/1/7 9:16:05 (1682 reads )

- Голямо перо от Общинския бюджет е отделено за отпадъците

 
Голяма част от средствата от Общинския бюджет се изразходват за отпадъците. Депонирането на един тон отпадък струва на Община Павел баня над 60 лева. Съгласно сключено с Община Казанлък споразумение за депониране, на сметището „Каракос” в близост до град Мъглиж, Община Павел баня плаща 22.11 лева за тон отпадък.
Отделно от това като отчисление в извънбюджетната сметка към РИОСВ от общинския бюджет се отделят още по 22 лв. за тон. В тези суми не са включени разходите за горива, заплати на работниците, както и за използваните съдове за смет. Ежедневно Община Павел баня депонира в сметището „Каракос” средно по 15 тона отпадък, за които са нужни около 900 лева.