Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - В Общ. съвет Павел баня ще се обсъждат Проекти на Програми
Posted by SB on 2014/1/7 9:14:01 (1738 reads )

- В Общ. съвет Павел баня ще се обсъждат Проекти на Програми

 
На предстоящата сесия на Общински съвет Павел баня, която ще се състои през месец януари 2014 година, предстоят да бъдат разгледани няколко Проекта на Програми. Те трябва да бъдат обсъдени и приети преди внасянето на Бюджет 2014. В дневния ред на предстоящата сесия на местния парламент ще бъдат включени:
Проект на Наредба по чл. 82, ал.1 от Закона за публичните финанси
Проект за Програма за развитие на туризма
Проект за Програма за управление и разпореждане на общинската собственост
Проект на Програма за развитие на читалищата в Общината, както и
Проект на Програма за развитие на общинската пътна мрежа
Тези нормативни актове са неразделна част от приемането на Общинския Бюджет 2014, който трябва да бъде одобрен от местните общински съветници не по-късно от 14 февруари 2014г.