Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Епизоотичната комисия в Павел баня на извънредно заседание
Posted by SB on 2013/12/15 14:00:29 (1649 reads )

- Епизоотичната комисия в Павел баня на извънредно заседание

 
Извънредно заседание на Общинската епизоотична комисия се състоя днес 13 декември 2013 година в Павел баня. Поводът за свикването й е възникналото огнище на шарка по овцете и козите в пловдивското с. Чоба. В тази връзка местните експерти съветват собствениците на овце и кози ежедневно да наблюдават животните си.
Едни от основните признаци на болестта са висока температура, липса на апетит, отичане на клепачите и пр. Няколко дни след тези симптоми се появяват и кожни обриви.
Шарката може да се предаде чрез вирус окръжаващи предмети, хора, кучета или други животни, които са били в контакт с болни овце или кози, както и чрез превозни средства, с които са били транспортирани животните. За да се намали вероятността от разрастването на зараза в общината, собствениците на животни не трябва да допускат външни лица до обекта, да не допускат при паша и водопой смесване с други стада, както и да не закупуват овце и кози с неизвестен здравен статус и произход.
В случай на заболеваемост или смъртност, специалистите призовават да се уведоми незабавно обслужващият животните ветеринарен лекар, както и ветеринарният специалист към общината от отдел „Здравеопазване на животните” при ОДБХ – Стара Загора.