Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Включваме се в Европейската седмица за намаляване на отпад
Posted by SB on 2013/11/12 18:56:10 (1617 reads )

- Включваме се в Европейската седмица за намаляване на отпад

 

Община Павел баня се включва в Европейската седмица за намаляване на отпадъците <o:p></o:p>

И тази година Община Павел баня ще се включи в европейската инициатива за намаляване на отпадъците. Тя ще се проведе от 16 до 24 ноември 2013 година. За целта са организирани серия от прояви. Сред тях е съвместна инициатива с ученици от СОУ „Христо Ботев” в град Павел баня, на които ще бъде представена кратка презентация, посветена на Европейската седмица. Паралелно с нея децата от втори и трети клас ще се включат във викторина с награди, предоставени от представителите от ЕКОПАК. Към инициативите, организирани от Община Павел баня са набирането на хартия, както и предоставянето на обществото на полезна и достъпна информация, свързана с увеличаването обема на рециклирания материал и намаляване на отпадъците. Основната цел на организираната за четвърта поредна година Европейска седмица е намаляване на отпадъците и разширяване обхватът на дейностите към рециклиране, подпомагане за повишаване на осведомеността относно ефективността на ресурсите и кръговата икономика, както и промяна на поведението на европейските граждани по отношение на отпадъците и управление на ресурсите. Стартиралата през 2009 г. европейска програма първоначално е насочена към повишаване на информираността на гражданите за предотвратяване на отпадъците, което е с най-голям приоритет, съгласно Европейската йерархия за управление на отпадъците. Според статистиката средният европейски гражданин изхвърля над 500 кг. отпадъци годишно, а рециклираме по-малко от половината от тях. Необходими са повече усилия, за да се променят навиците на хората у дома, в офиса или когато пазаруват.  EСНО 2013 ще предложи нови функции, които да популяризират трите Р – Редуциране на отпадъците, Рециклиране и Редовна втора употреба. По-специално, ЕСНО ще разработи и тества комуникационни инструменти , насочени към специфични аудитории: администрации и сдружения, фирми, училища и отделни граждани.