Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив Обяви : - Обява за инвестиционно предложение от Кастамону
Posted by SB on 2013/11/11 10:47:22 (1064 reads )

- Обява за инвестиционно предложение от Кастамону

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
 
 
ОБЯВА
 
 
На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 
Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня
 
за получено уведомление от „Кастамону България“ АД относно инвестиционно предложение „Осъществяване на проект за изграждане на цех за производство на плочи от дървесни влакна – MDF“ и последваща експлоатация.
 
Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.
 
Възражения се приемат в 14-дневен срок от датата на обявяване.
 
 
 
Дата на обявяването:07.11.2013г.
Поставил обявлението:
ии