Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Обществени поръчки на СУ : Публ. покана - Периодична доставка на газьол за отопление
Posted by SB on 2013/10/23 15:47:09 (2044 reads )

Публ. покана - Периодична доставка на газьол за отопление

Публична покана - Периодична доставка на газьол за отопление