Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Мерки по събиране на местните данъци и такси
Posted by SB on 2013/10/21 11:36:24 (1887 reads )

- Мерки по събиране на местните данъци и такси

 
 
Със заповед №848/ 18.10.2013 г.на кмета на Община Павел баня са определени изнесени работни места по кметствата за събиране на местни данъци и такси, както следва:
с. Търничени – 07.11.2013 г. от 9 до 15 часа.
с. Осетеново – 08.11.2013 г. от 9 до 15 часа.
с. Долно Сахране – 11. 11.2013 г. от 9 до 15 часа.
с. Манолово – 12.11.2013 г. от 9 до 15 часа.
с. Горно Сахране – 13.11.2013 г. от 9 до 15 часа.
с. Александрово – 14.11.2013 г. от 9 до 15 часа.
с. Скобелево – 15.11.2013 г. от 9 до 15 часа.
с. Тъжа – 18.11.2013 г. от 9 до 15 часа.
с. Асен – 19.11.2013 г. от 9 до 15 часа.
с. Габарево – 20.11.2013 г. от 9 до 15 часа.
Гражданите могат да заплатят своите задължения на касите в община Павел баня или да се възползват от присъствието на служителите в населените места.