Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Обществени поръчки ОУ Скобелево : Публ. покана - Доставка на закуска и обяд за ученици - Скобе
Posted by SB on 2013/9/23 11:40:50 (1987 reads )

Публ. покана - Доставка на закуска и обяд за ученици - Скобе

Публ. покана - Доставка на закуска и обяд за ученици