Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Извършени са 150 проверки по проект "Личен асистент"
Posted by SB on 2013/8/8 16:34:48 (1665 reads )

- Извършени са 150 проверки по проект "Личен асистент"