Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Да намалим обема на изхвърляните битови отпадъци
Posted by SB on 2013/7/10 15:42:57 (1788 reads )

- Да намалим обема на изхвърляните битови отпадъци

 

Със Заповед на Кмета на община Павел баня е забрането на собствениците на магазини и заведния за обществено хранене да изхвърлят несгънати кашони в контейнерите за битов отпадък и в сините контейнери за хартия. Причината е, че несгънатите кашони и други хартиени отпадъци увеличават обема на отпадъците и един контейнер се пълни само с два-три несгънати кашона. Община Павел баня ежедневно депонира битовите си отпадъци на сметище в района на град Мъглиж. Разходите за един тон депониран отпадък надвишават 50 лева, като месечното количество на битовите отпадъци варира между 270 и 350 тона.