Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Профилактика на гръбначните изкривявания при децата
Posted by SB on 2013/4/25 16:08:19 (1775 reads )

- Профилактика на гръбначните изкривявания при децата

На 23.04. в изпълнение на Програмата  за детско здраве, приета със Заповед на Кмета на община Павел баня се проведоха прегледи за профилактика на гръбначните изкривявания на деца от подготвителната група на ЦДГ Синчец и І и ІІ клас СОУ Христо Ботев. През 2013г. такива прегледи ще се извършат и сред децата на цялата община. След прегледа със заключението ще бъде запознат всеки родител, ще се направят препоръки за отстраняване на евентуалните проблеми на детето. След обобщен анализ на резултатите от здравните специалисти във всяка детска градина и училище ще се изготвят препоръчителни упражнения за часовете по физическа култура.