Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Проекти за оценяване : "Културни центрове в община Павел баня..."
Posted by SB on 2012/11/5 9:23:13 (1176 reads )

"Културни центрове в община Павел баня..."

 
Община
Павел баня
Финансиращ орган
Програма за развитие на селските райони
Мярка
Мярка 321
Име на проекта
«Културни центрове в община Павел баня - Изложбена зала и ателиета за стари занаяти в с. Турия, Изложбена зала с интерактивна мултимедия и ремонт на часовникова кула със стълбище в с.Габарево»
Сума по проекта
562 286,63лв.
 
Кратко описание
Общата цел на проект «Културни центрове в община Павел баня - изложбена зала и ателиета за стари занаяти в с. Турия, изложбена зала с интерактивна мултимедия и ремонт на часовникова кула със стълбище в с. Габарево» е подобряване на достъпа на населението от селските райони до културни и свързани със свободното време и отдиха услуги.
Конкретните цели на проекта са:
- Повишаване популярността на с. Турия и с. Габабево като културни средища;
- Удовлетворяване на нуждите на населението и гостите на село Турия, село Габарево и община Павел баня;
- Повишаване на качеството на живот на населението на село Турия, село Габарево и община Павел баня;
 - Създаване на благоприятна среда за заетост на местното население и за привличане на инвеститори, чрез повишаване популярността на с. Турия и с. Габарево;
- Намаляване на различията между село Турия, село Габарево и други подобни села;
Актуално състояние
В процес на оценяване