Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Кръгла маса по проблемите на средното образование
Posted by SB on 2012/10/31 8:35:50 (3450 reads )

- Кръгла маса по проблемите на средното образование

На 29.10.2012 год. /понеделник/ от 15 часа в зала Младостна читалище „Напред” гр. Павел баня се проведе  кръгла маса на тема:
“Средното и професионалното образование в община Павел баня –
състояние и перспективи”.
На срещата присъстваха представители на общинското ръководство, директорите на средните училища и преподаватели, общински съветници. За съжаление от поканените работодатели от община Павел баня се озова само г-н Николай Райчев, който е и общински съветник. Директорите представиха своите виждания за състоянието и перспективите на техните училища. Бяха поставени редица въпроси, свързани с нивото на обучението, възможностите за включване на нови специалности и предмети, както и възможностите за субсидиране на учениците, пътуващи до общинските средни училища. Основен проблем пред средното образование в общината е големият брой деца от малцинствен произход и трудностите при тяхното приобщаване към учебния процес.